många års erfarenhet av omläggning av tegeltak samt försäljning av begagnat taktegel.
Välkommen